destek@sigortasepeti.com
0 216 574 0 444
 Sigorta Acentesi

Sigorta Acentesi

Sigorta Acentesi Nedir?

Sigorta acentesi; herhangi bir sigorta şirketine, belirli kurallar dâhilinde, sözleşmeler ile bağlı olan ve aracılık eden temsilci kuruluştur.

Sigorta acenteleri kişilerin mal ve kıymetlerinin korunmasına yönelik yetkili oldukları sigorta şirketlerinin ürünlerinin tanıtımını, pazarlama aktiviteleri ve satışı konusunda aracılık yaparlar.  Sigorta sözleşmelerine aracılık eden ve bunları sigorta şirketleri adına yapmayı bir meslek edinen gerçek ve tüzel kişilere Sigorta acenteliği denir.

Sigorta yaptırmak isteyen kişiler ile sigorta şirketi adına görüşmelerde bulunmak, yetkileri çerçevesinde teklif ve poliçe düzenlemek, sigortalıya ihtiyaç durumlarında danışmanlık hizmetlerinde bulunmak gibi faaliyetleri Sigorta Acentesi gerçekleştirir. Ve bu faaliyetleri bağlı oldukları şirketin ve hizmetlerinin belirlemiş olduğu prensipler çerçevesinde yürütür.

Sigorta Aracılık Hizmetleri Nelerdir?

  • Sigorta acentelerinin amacı insanların maddi kıymetlerini aktif biçimde korumak ve yaşam kalitelerinin korunmasını sağlamaktır.
  • Sigorta acenteleri her türlü danışmanlık ve acil duruma karşılık müşterileriyle 7/24 iletişim halindedirler.
  • Sigorta acenteleri müşterileri bilgilerini Kişisel verilerin korunması Kanunu (KVKK) kapsamında 3.Kişilerle paylaşmazlar.
  • Sigorta acenteleri müşterilerinin beklentilerini, şikâyetlerini, öneri ve memnuniyetlerini dikkate alarak bu geri bildirimler ile düzeltici ve iyileştirici faaliyetler uygularlar.
  • Sigorta acenteleri müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun en doğru sigorta ürününü seçmelerinde yardımcı olur ve onların sigorta poliçesini hazırlar.
  • Sigorta acenteleri hizmet vermiş olduğu ürünler hakkında eğitimli ve bilgilidirler.

Sigorta Brokeri Nedir?

Sigortabrokerleri faaliyete başlamak için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden sigorta brokerliği ruhsatı almak zorundadır. Ruhsat talebinde bulunmak için ise şirketin kurucu ortaklarının tamamının en az 8 yıl sigorta sektöründe çalışmış olmalarını belgelemesi gerekir. Bu anlamda brokerlerin sektörlerinde uzmanlaşmış kişiler olmaları şarttır.

Sigorta Brokerleri, sigorta dünyasını sigortalı kişi veya kurum adına araştıran ve birçok sigorta şirketi ve sigorta içeriği arasında sigortalı için en uygun seçimi bulan ve sigortalısını yönlendiren sigorta aracısıdır.

Bir başka anlamda sigorta brokerleri; sigortalı kişi veya kurum adına hareket eden, sigortalının vekili olan, onun risk yönetimi danışmanı ve sigorta aracısı olan bir kurumdur. Sigorta Brokerleri kurumların danışmanlığını yapar, kurumları temsil eder ve sigorta şirketlerinin değil sigortalının temsilcisidir.

Bu görevleri yerine getirebilmek için sigorta brokerlik şirketi, dünyadaki diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi güçlü idare, eğitilmiş personel kadrosu, gelişmiş teknik ve teknolojik altyapı gibi belirli nitelikler ve finansal güce sahip olmak durumundadırlar.

Sigorta Acentesi Hangi Ürünlerin Satış, Pazarlama ve Tanıtımını Üstlenir?

Bireysel düzeyde;

Trafik Sigortası, Kasko Sigortası, Konut Sigortası, Doğal Afet Sigortaları, Sağlık Sigortası;

Kurumsal düzeyde ise, Nakliyat Sigortası, Havacılık Sigortası, Sorumluluk Sigortaları, Mühendislik ve İnşaat Sigortaları, İşyeri Sigortası, Tarım Sigortası, Alacak (Coface) Sigortası gibi ürünlerle hayatın her alanında tedbir almayı mümkün kılar.

Online Sigorta Acentesi Nedir?

Online sigorta acentesi müşterileriyle herhangi bir fiziki temasta bulunmayan, tüm görüşme ve işlemlerini sanal ortamda ilerleterek poliçe satışına aracılık eden kurumdur.

Bu tip organizasyonlar genelde fiyat ve farklı kampanyalar için müşteri açısından cazip görünse de gerek içerik gerekse teminat anlamında iletişim kopukluğu ve eksik bilgilendirmeler sebebiyle çok ciddi hata ve problemlere sebep olur.

Şans eseri poliçe düzenlenirken içerik ve teminat anlamında bir problem yaşanmasa dahi olası hasar anında ve sonrasında müşteri hiçbir zaman karşısında gerçek bir muhatap bulamadığı için özellikle Türk insanının iş yapış biçimine uygun görünmemektedir. Keza bunun en güzel ispatı da Şikayetvar.com benzeri web tabanlı şikayet platformları incelendiği zaman çok net görülebiliyor.

Müşteri etkileşimini sağlayamayan bir sigorta şirketinin doğru müşteri portföyünü oluşturabilmesi ve onu koruyabilmesi mümkün değil. Oysa bir sigorta şirketinin en önemli silahlarından biri doğru müşteri portföyü ve poliçe yenileme gücüdür.

Sigorta Sektöründe Dijitalleşme

Günümüzde teknolojik imkanların yaygınlaşması ve hızlanmasıyla birlikte Sigorta sektörü poliçe, hasar ve finansal tüm süreçlerde artık çok daha hızlı olmak zorunda. Yakaladığı bu hızla beraber operasyonel verimliliği sağlamak için kaynaklarının kullanımını da minimuma indirmesi gerekiyor. Hasar rakamlarını düşürmesi ve müşteri memnuniyetini arttırması da ancak teknolojinin gücünü sonuna kadar kullanmakla mümkün.

Robot yazılımlar sigorta sektöründe insan tabanlı aksiyonları otomasyon sistemiyle domine ederek poliçe, hasar, underwriting gibi tüm süreçlerde daha iyi hizmet sunabilmek üzere teknolojik dönüşümün çok önemli bir parçası olarak yerini almış durumda. Normal zamanda yüksek iş gücü gerektiren operasyonel işlemlerin çok büyük bir yüzdesini robotlara bırakmak veya otomatik hale getirmek mümkün. Robotlar kendi  güvenlik profillerine sahip olarak ilgili operasyonları bir insan kaynağıymış gibi gerçekleştirmekte. Bu durum şirketlerin iş yapma modellerini tamamen değiştirmeleri anlamına geliyor ve risk yönetiminden aktüeryal hizmetlere kadar çok geniş yelpazede daha iyi hizmet sunmanın kapılarını açıyor.  Kalite artışı, şeffaflık, verimlilik derken aynı zamanda insan kaynağının odak noktasını yüksek değerli işlere çevirebilmesini sağlıyor.

Bir diğer önemli konu ise teknolojinin imkanlarını kullanarak oluşturulacak veya teknolojinin gelişimi sonrası maruz kalınan riskler için düzenlenecek yeni sigorta ürünleri. Örneğin; siber güvenlik sigortası, sürücüsüz araçların yaygınlaşmasıyla oluşacak yeni sigortalar, kişiye özel verilere göre oluşturulacak ürünler gibi… Sigorta şirketleri üretimlerini web, mobil gibi yeni kanallara kaydırmak üzere stratejiler oluştururken mobil uygulamalar yerini chat botlara bırakıyor. Chat botlarla çok kısa sürede istediğiniz özellikteki ürüne sahip olmak çok kolay.