SÖZLEŞME ŞARTLARI

Kullanıcı Sözleşmesi

 
Bu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. SigortaSepeti internet sitesini kullanmakla veya SigortaSepeti tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamıyla bu metnin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Politikası” hükümleri ve bu sitedeki diğer talimatlarla bağlı olmayı taahhüt etmektesiniz. Burada yer alan şartları kabul etmemeniz halinde bu internet sitesine erişmeyebilir veya kullanmayabilirsiniz. Buradaki şartları kabul etmemeniz halinde kullanıma başladıysanız kullanımınızı derhal durdurmalısınız.
 
Fora Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. (SigortaSepeti), işbu “Kullanım Sözleşmesi”, “Gizlilik Politikası” ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. SigortaSepeti’nin değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. SigortaSepeti hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

 
1. SigortaSepeti
 
SigortaSepeti, sigorta sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eden sigorta aracılığı kuruluştur. SigortaSepeti, sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yapmakta ve gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında veya tazminatın ödenmesinde yardımcı olmaktadır.
 
Şirketimiz faaliyetlerini T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nca verilen ruhsat altında ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmektedir.

 
2. Hizmetten Yararlanabilecekler
 
Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler SigortaSepeti’in sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Poliçe yaptırmanız için gerçek ad veya unvanınızı, adresinizi, telefon numaranızı ve geçerli kredi kartı bilgilerinizi sisteme girmeniz gerekmektedir. Kendi adınıza ve fakat başkaları yararına da sigorta talebinde bulunmanız mümkündür.

 
3. Sigorta Teminatının Başlaması
 
Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin mutabık kalınan koşullarda SigortaSepeti tarafından düzenlenmesi, peşin yatırılması kararlaştırılan prim miktarının ödenmesi ile başlar ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla geçerli olur. Poliçe düzenlenmeden önce sigorta şirketi tarafından “couvert” (kuver) verilebilir.

 
4. SigortaSepeti’nin Sorumlulukları
 
SigortaSepeti’nin sorumluluğu, sitede belirtilen, vermeyi kabul ettiği, sigorta sözleşmesinin yapılmasına yönelik hizmetlerin sağlanması ve gerektiğinde hasar bedellerinin ödenmesine yardımcı olunmasıyla sınırlıdır. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında SigortaSepeti’nin hiç bir sorumluluğu yoktur. SigortaSepeti’nden hizmet alınmış olması SigortaSepeti’nin, sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle sigorta poliçesindeki borçlardan dolayı SigortaSepeti’nin hiç bir sorumluluğu yoktur. Sigorta teminatı ancak sigorta şirketleri tarafından verilmektedir. SigortaSepeti, sigorta teminatı vermemekte sadece sigorta şirketleri ile sigorta ettiren/sigortalı arasında anlaşma yapılmasına aracılık yapmaktadır.
 
Poliçe şartları, teminatlar, prim oran ve miktarları ile ilgili olarak sitemizde yer alan tüm bilgiler sigorta şirketlerinden alınmış bilgilerdir. Sigorta şirketlerinin bu şartları değiştirmeleri halinde SigortaSepeti’nden bu konuda bir talepte bulunulamaz. SigortaSepeti, sigorta şirketlerinin bu sitede yer alan şartlarla poliçe temin edeceğini de garanti etmez. Geçerli poliçe şartları düzenlenecek poliçede yer alan şartlar olacaktır.

 
5. Fikri Mülkiyet Hakları
 
Her Hakkı Saklıdır ©
 
İşbu sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları SigortaSepeti veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ile uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiç bir hak vermez. Bu siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektesiniz.
 
Web sitemiz ya da e-posta ile görüş ve önerilerinizi bize bildirebilirsiniz. Görüş ve önerileriniz SigortaSepeti’ne göndermekle şirketimizin söz konusu bu görüş ve önerilerinizi istediği gibi kullanma hakkı olduğunu ve bu yüzden her hangi bir hak talebinde bulunmayacağınızı peşinen kabul etmiş sayılırsınız.
 
Web sitemizde yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için SigortaSepeti'nin önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple işbu sitede yer alan bilgiler SigortaSepeti'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

 
SigortaSepeti'nin yazılı izni olmadıkça bu internet sitesine link verilmesi de yasaktır.

6. Girilen Bilgilerin Saklanması ve Gizliliği

SigortaSepeti sitesi içerisinde, size teklif hazırlanabilmesi ve sunulabilmesi için TCKimlikNo, VergiNo,Sigortalanacak kişi adı ve soyadı, araç bilgileri, önceki poliçenize ait bilgiler, e-posta ve iletişim telefonları bilgileri alınmaktadır.

Bu bilgiler SigortaSepeti veritabanı üzerinde güvenli bir şekilde sadece teklif vermek amaçlı saklanmaktadır. Bu bilgiler teklif hazırlanabilmesi için gerekli bilgilerdir, bilgilerin eksik veya hatalı girilmesi durumunda teklif hazırlanamamaktadır.

SigortaSepeti veritabanında tutulan kullanıcı, üye veya müşteri bilgileri hiçbir şekilde 3.şahıs ve şirketler tarafından paylaşılmamaktadır.

Kullanıcılar ve müşteriler bu bilgilerin tutulmamasını istemeleri durumunda destek@sigortasepeti.com adresine e-posta göndererek bilgilerin kalıcı olarak silinmesini talep edebilirler. Kalıcı olarak silinen bilgilere hiçbir şekilde tekrar erişilemez ve kullanılamaz.


7. Diğer
 
Size sunulan hizmetlerle yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tarafınıza aittir.


Web sitemiz sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. Bu siteyi kullanmakla yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. SigortaSepeti, bu tür davranışlara engel olmak için siteye girişi yasaklamak, şikayette bulunmak v.b.gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.
 
SigortaSepeti, talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.
 
Web sitemize veya web sitemizden kurulan “link”ler diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğumuz veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz, onlar adına hareket ettiğimiz veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiğimiz ya da bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez. Tarafımızdan direkt verilmeyen hiç bir taahhüt SigortaSepeti için bağlayıcı değildir.
 
SigortaSepeti bu sitede yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.
 
Bu internet sitesinde yer alan her türlü bilgi ve belge SigortaSepeti tarafından sadece bilgilendirmek amacı ile sunulmakta olup, doğrulukları ve içerikleri tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu nedenle işbu bilgi ve belgelere dayanılarak yapılan işlemlerden dolayı doğacak doğrudan ve/veya dolaylı her türlü maddi, manevi zararlar ve masraflardan, üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan dolayı SigortaSepeti sorumlu tutulamaz.
 
Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan SigortaSepeti ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda SigortaSepeti bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir.
 
Burada yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. SigortaSepeti, dilediği zaman sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.
 
SigortaSepeti, web sitesinin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcının virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması tavsiye edilir.
 
SigortaSepeti web sitesini kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan ziyaretçi ve üyeler yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcıların SigortaSepeti’ne yaptığı işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı SigortaSepeti ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, SigortaSepeti'ne açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin SigortaSepeti'ne açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda SigortaSepeti'n münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

SigortaSepeti, kullanıcılarının bildirmiş olduğu iletişim kanallarından bilgilendirme veya sair amaçlı olarak iletişim kurabilir.
 
Web sitemiz kanalıyla alacağınız hizmetler nedeniyle bir ihtilaf olması durumunda Türk hukuku uygulanacak ve İstanbul (merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

www.sigortasepeti.com
Tel:  (0216) 574 0 444
Fax: (0216) 572 7 444