Trafik Sigortası ve Kasko

Trafik Sigortası Nedir

Türkiye Cumhuriyeti Karayolları sınırları içerisinde geçerli olan ve her aracın düzenletmesinin zorunlu olduğu, herhangi bir kaza durumunda karşı tarafa verilebilecek maddi ve bedeni zararları güvence altına alan sigortaya Trafik Sigortası denir.

Kasko Nedir?

Trafik Sigortası nasıl ki, karşı tarafa olan sorumluluğumuzu güvence altına alıyor ise kasko sigortası da kendi aracımızı güvence altına almaktadır. Kasko Sigortasına birden fazla teminat ekleyerek hem kendi aracımızı hem de karşı tarafı güvence altına alabiliriz.

DASK ve Ev/Konut Sigortası

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Nedir?

Zorunlu deprem sigortası (DASK) ile yaşanan bir deprem veya depremden doğabilecek yangın, infilak, yer kayması, sel su baskınları sonucu doğacak olan maddi zararları bu poliçe ile teminat altına alabilirsiniz.

Eşya / Konut ve Ortak Alan Sigortaları Nedir?

• Eşya ve Konut Sigortası
Eşya ve Konut Sigortası ile kendi evinizi güvence altına alacağınız gibi satın alacağınız ek teminatlar ile aile bireylerinizi ve komşularınızı da güvence altına alabilirsiniz.
• Ortak Alan Sigortası
Bu poliçe ile binanızın ortak alanlarını ve yöneticilerin sorumluklarını kapsamlı teminatlar ile sigortalayabilirsiniz.

sağlık sigortası

Özel Sağlık Sigortası

Satın alacağınız sadece yatarak ya da hem yatarak hem ayakta tedavi teminatları ile kendinizi ve aile bireylerinizi özel sağlık sigortası ile Türkiye’nin en seçkin hastanelerinde güvence altına alabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

SGK anlaşmalı özel hastanelerde sadece yatarak ya da hem yatarak hem ayakta tedavi seçenekleri ile özel sağlık sigortasından çok daha uygun fiyata kendinizi ve aile bireylerinizi teminat altına alabilirsiniz.

İş Yeri Sigortası

İş yeri sigortası ile işyerinizde yaşanacak tüm risklere karşı emtianızı, makine parkurunuzu ve personellerinizi güvence altına alabilirsiniz. Sigorta poliçesine ekleyeceğiniz ek teminatlar (yangın, yıldırım, infilak, fırtına, sel su baskını, yer kayması, deprem, grev lokavt kötü niyetli halk hareketleri, kara taşıtları çarpması, deniz taşıtları çarpması, hava taşıtları çarpması, makine, elektronik cihaz, cam kırılması, komşuluk mali mesuliyet, işveren mali mesuliyet, üçüncü şahıs mali mesuliyet, ferdi kaza ve kira kaybı) ile poliçenizi çeşitlendirerek tüm risklerden korunabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik (BES) ve Hayat Sigortası

Bireysel Emeklilik (BES) Nedir?

Bireysel Emeklilik (BES), bireylere çalışma hayatı sonrası, emeklilik döneminde ek kazanç sağlayan tasarruf sistemidir. 18 yaşını dolduran herkes sisteme dâhil olabilir. Sistemin asıl amacı kişilerin çalışma yaşamları boyunca bir birikim sağlayarak emeklilik hayatında rahat ve huzurlu bir gelecek inşa etmesine olanak sağlayan sigorta branşıdır.

Hayat Sigortası Nedir?

Hayat Sigortaları insanların yaşam boyunca karşı karşıya gelecekleri gerek vefat durumu gerekse maluliyet durumlarında kişinin kendisine vefat durumunda ise kanuni mirasçılarına maddi destek imkânı sağlayan sigortaya Hayat Sigortası denir.