bireysel emeklilik ve hayat sigortası

Bireysel Emeklilik (BES)

Bireylere çalışma hayatı sonrası, emeklilik döneminde ek kazanç sağlayan tasarruf sistemidir. 18 yaşını dolduran herkes sisteme dâhil olabilir.

Hayat Sigortası

İnsanların gerek vefat durumu gerekse maluliyet durumlarında kişinin kendisine vefat durumunda ise kanuni mirasçılarına maddi destek imkânı sağlayan sigortadır.

Birseysel Emeklilik (BES) ve Hayat Sigortası

Bireylere çalışma hayatı sonrası, emeklilik döneminde ek kazanç sağlayan tasarruf sistemidir. 18 yaşını dolduran herkes sisteme dâhil olabilir. Sistemin asıl amacı kişilerin çalışma yaşamları boyunca bir birikim sağlayarak emeklilik hayatında rahat ve huzurlu bir gelecek inşa etmesine olanak sağlayan sigorta branşıdır.
Hayat Sigortaları insanların yaşam boyunca karşı karşıya gelecekleri gerek vefat durumu gerekse maluliyet durumlarında kişinin kendisine vefat durumunda ise kanuni mirasçılarına maddi destek imkânı sağlayan sigortaya Hayat Sigortası denir.

Hayat sigortaları, öncelikle ana teminat olan vefat teminatını içermektedir. Vefat teminatıyla birlikte aşağıdaki ek teminatları içerebilir:

• Kaza sonucu vefat,
• Kaza sonucu daimi maluliyet,
• Hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet,
• Kaza sonucu tedavi masrafları,
• Toplu taşıtta kaza sonucu vefat,
• Tehlikeli hastalıklar,
• İşsizlik,
• Birikim teminatı.

Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye sigortalı, prim ödeyerek sigortalının hayatını sigortalayan kişiye sigorta ettiren, riskin gerçekleşmesi durumunda tazminatı talep etme hakkına sahip kişiye de lehtar denilmektedir. Sigortalı kanuni bağı olmasa dahi istediği kişiyi/kişileri lehdar olarak seçebilir.

Uzmana Danışın!

Trafik Sigortası ve Kasko ile ilgili uzman sigortacı ekibimizden teknik destek alabilirsiniz.