İş Yeri ve
Kobi Sigortası

İş yeri sigortası ile işyerinizde yaşanacak tüm risklere karşı emtianızı, makine parkurunuzu ve personellerinizi güvence altına alabilirsiniz.

İş Yeri Sigortası Nedir?

İş yeri sigortası ile işyerinizde yaşanacak tüm risklere karşı emtianızı, makine parkurunuzu ve personellerinizi güvence altına alabilirsiniz. Sigorta poliçesine ekleyeceğiniz ek teminatlar (yangın, yıldırım, infilak, fırtına, sel su baskını, yer kayması, deprem, grev lokavt kötü niyetli halk hareketleri, kara taşıtları çarpması, deniz taşıtları çarpması, hava taşıtları çarpması, makine, elektronik cihaz, cam kırılması, komşuluk mali mesuliyet, işveren mali mesuliyet, üçüncü şahıs mali mesuliyet, ferdi kaza ve kira kaybı) ile poliçenizi çeşitlendirerek tüm risklerden korunabilirsiniz.

İş Yeri Sigortası Sık Sorulan Sorular

Ticari faaliyette bulunan işletmeler üretim, satış ya da depolama gibi faaliyetleri için taşıdığı sorumlulukları güvence altına almak adına sigorta yaptırabilirler.

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları A-2 Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar maddesi gereği;Tamamı ticarî veya sınaî amaçla kullanılan binalar, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır. Ancak, mesken olarak inşa edilmiş binaların (apartmanların) içinde yer alan ve ticarethane, dükkân, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gereklidir.

Uzmana Danışın!

İş Yeri ve Kobi Sigortası ile ilgili uzman sigortacı ekibimizden teknik destek alabilirsiniz.